พนักงานขับรถยนต์

พนักงานขับรถยนต์

King City ให้บริการพนักงานขับรถ ที่มีประสบการณ์และมีบริการหลายประเภทเพื่อทุกความต้องการของลูกค้า

  • พนักงานขับรถผู้บริหารชาวต่างชาติ (มีทักษะด้านภาษาอังกฤษเบื้องต้น)
  • พนักงานขับรถผู้บริหารชาวไทย
  • พนักงานขับรถส่วนกลางขององค์กร
  • พนักงานขับรถส่วนตัว

ทำไมต้องใช้บริการของเรา ?

  • ลดค่าใช้จ่ายในการสรรหา
  • มีพนักงานทดแทนกรณีคนขับลา
  • เราเป็นผู้รับผิดชอบสวัสดิการ
  • มีการตรวจประวัติอาชญกรรมจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ก่อนส่งสัมภาษณ์ เพื่อความมั่นใจ

บริษัท คิงส์ ซิตี้ จำกัด

16/22 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

• พนักงานขับรถ ผู้บริหาร

• พนักงานรับส่งเอกสาร

• เช่ารถ / เช่ารถ พร้อมคนขับ

info@kingcity.co.th

@kingcity

บริษัท คิงส์ ซิตี้ จำกัด

16/22 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

• พนักงานขับรถ ผู้บริหาร

• พนักงานรับส่งเอกสาร

• เช่ารถ / เช่ารถ พร้อมคนขับ

info@kingcity.co.th

@kingcity

COPYRIGHT © 2021, KING CITY. ALL RIGHTS RESERVED.