Previous slide
Next slide

บริการของเรา

King City ให้บริการเช่ารถและพนักงานขับรถ เพื่อตอบรับความต้องการที่แตกต่างกัน ลูกค้าสามารถเลือกใช้บริการได้ ดังนี้

  • เช่าเฉพาะรถ
  • เช่ารถพร้อมคนขับ
  • เฉพาะคนขับ

 

พนักงานขับรถยนต์

King City ให้บริการพนักงานขับรถ ที่มีประสบการณ์และมีบริการหลายประเภทเพื่อทุกความต้องการของลูกค้า

  • พนักงานขับรถผู้บริหารชาวต่างชาติ (มีทักษะด้านภาษาอังกฤษเบื้องต้น)
  • พนักงานขับรถผู้บริหารชาวไทย
  • พนักงานขับรถส่วนกลางขององค์กร
  • พนักงานขับรถส่วนตัว

 

พนักงานรับ-ส่งเอกสาร

บริการด้านพนักงานรับ-ส่งเอกสาร โดยผู้มีความชำนาญเส้นทาง และมีจักรยานยนต์ของตนเอง

บริษัท คิงส์ ซิตี้ จำกัด

16/22 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

• พนักงานขับรถ ผู้บริหาร

• พนักงานรับส่งเอกสาร

• เช่ารถ / เช่ารถ พร้อมคนขับ

info@kingcity.co.th

@kingcity

บริษัท คิงส์ ซิตี้ จำกัด

16/22 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

• พนักงานขับรถ ผู้บริหาร

• พนักงานรับส่งเอกสาร

• เช่ารถ / เช่ารถ พร้อมคนขับ

info@kingcity.co.th

@kingcity

COPYRIGHT © 2021, KING CITY. ALL RIGHTS RESERVED.